Vision

Sjöbergska Huset AB ska utveckla och skapa bolag inom IT branschen som bygger ett värde som är större än bara pengar. Bolag inom Sjöbergska ska förändra IT branschen till det bättre både för kunderna såväl som för de anställda.

Affärsidé

Sjöbergska Huset AB investerar och förvaltar bolag inom web, IT och närliggande områden. Vi gör det via ett aktivt ägandeskap där vi ser till att de bolag vi investerar i får möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet och leveranser.

Våra bolag

Vi finns där för våra bolag och dess medarbetare så att de i sin tur kan brinna för sina kunders affärer och framgångar.